ضرورت تدوین طرح جامع برای پیشگیری از فاجعه زلزله و کاهش اثرات آن در استان کرمان


Warning: Use of undefined constant has_post_thumbnail - assumed 'has_post_thumbnail' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/konarsan/public_html/wp-content/themes/shoraa/tabnakweb/print.php on line 27

چاپ

به گزارش سایت کنارصندل، شهرستان فاریاب در جنوب کرمان باز هم لرزید و در این یکی دو ماهه اخیر تعداد زمین لرزه های ثبت شده در این شهرستان در جنوب استان کرمان به دهها بار رسیده است، و قبل از آن هم مردم زرند در شمال استان شاهد زمین لرزه های پیاپی بودند و این نشان می دهد که این منطقه بر روی یک گسل زلزله ای فعال وجود دارد و با توجه به زیرساخت های غیر مستحکم و غیرایمن در این منطقه، احتمال اینکه فاجعه ای باز در استان کرمان شبیه فاجعه چند سال پیش بم رخ دهد هیچ گزاره بعید و دور از احتمالی نیست.

و فاجعه را باید قبل از وقوع، علاج و پیشگیری کرد. اما با تمام این علایم هشدار دهنده که عقل سلیم حکم می کند برای کاهش اثرات یک خطر احتمالی در آینده تدابیر پیشگیرانه ای صورت گیرد، اما انگاری وقوع زلزله ها بطور متناوب و پیاپی در این مناطق نه یک هشدار، که به یک امر عادی و طبیعی برای مسؤولین تبدیل شده است!

و اما تا قبل از اینکه خیلی دیر شود مسؤولین استانی ما باید با انجام مطالعات لازم و ارائه طرح های مناسب به منظور آمادگی های لازم برای مقابله با چنین حوادث غیر مترقبه و نیز اقدامات پیشگیرانه قبل از هر فاجعه احتمالی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

از جمله این تدابیر، با توجه به بافت غالبأ فرسوده و ساختمان های اکثرأ غیرمستحکم و غیر ایمن در شهرستان های کانون گسل زلزله، نمایندگان استان کرمان باید به فکر تدوین طرحی جامع برای ارایه به مجلس بمنظور تدارک اعتبار لازم برای مقاوم سازی و استحکام زیرساخت ها، بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده با ایجاد حمایت ها و ساز و کارهای تشویقی از طرف دولت، تدبیر روشهای اتکایی و جبرانی خسارات و از جمله پوشش بیمه ای فراگیر در این مناطق و اقدامات پیشگیرانه مقتضی دیگر باشند.

نواب کمالی