. دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کد خبر: 26963 تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 مرداد 1396 | 15:11 ب.ظ

تحلیلی بر آرای دکتر حسن روحانی در جنوب کرمان / به قلم فرشید محمودی

به گزارش سایت کنارصندل، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری دیر وقتی است به پایان رسیده و نیز حتی با تنفیذ و تحلیف دکتر روحانی خاطره های آن نیز در حال کم فروغ گشتن است. روزهای داغ انتخابات تمام شد لیکن آنچه در میان جو متشنج و پر صدای بعد از انتخابات کم رنگ گشت و […]

به گزارش سایت کنارصندل، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری دیر وقتی است به پایان رسیده و نیز حتی با تنفیذ و تحلیف دکتر روحانی خاطره های آن نیز در حال کم فروغ گشتن است.
روزهای داغ انتخابات تمام شد لیکن آنچه در میان جو متشنج و پر صدای بعد از انتخابات کم رنگ گشت و نامی از آن برده نشد؛ چرایی باخت روحانی در جنوب کرمان در عین آنکه پیروز شد بوده است.؟

 

منطقه جنوب کرمان را از چندین منظر میتوان بررسی کرد و هر حیطه زوایای خاص خود و نیز نادیده ها و آشکاراهای زیادی را در بر خواهد داشت اما این نوشتار کوتاه سعی بر بررسی انتخابات گذشته و چرایی بالا بودن cv آرای رئیسی در مقابل روحانی پیروز می باشد.

انتخابات سلسله ای پیوسته از انگاره ها ؛کلیشه ها؛کنش ها؛ واکنش ها و نیز در برگیرنده و جاذب جنبه های مختلفی اعم از سیاسی ؛فرهنگی ؛اقتصادی ؛جغرافیایی و اجتماعی است.

مجموعه روزهای درگیر در فرایندی که ما آنرا با نام انتخابات می شناسیم را میتوان از هر کدام از منظرهای فوق بررسی کرد ولی در چنین نوشتارهایی سعی بر ترکیبی از همه حیطه ها و نگاه به تمام زوایا می باشد که همین امر این بررسی و متعاقبا تحلیل را سخت تر و فنی تر می نماید ولی آنچه که در توان این قلم باشد قطعا ذکر خواهد شد مگر آنجا که قلم به دلیل آگاهی نداشتن و یا عدم علم به موضوع از نگارش قاصر باشد.

مجموعه منطقه جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان جنوبی استان کرمان می باشد که هم مرز با استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.
این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی و استراتژیک خود در برگیرنده مسایل فرهنگی ؛سیاسی و اجتماعی خاص خود است.

در انتخابات اخیر مانند گذشته مرزبندی سیاسی به دلیل ترکیب کاندیداهای واجد شرایط به همان دو طیف سنتی اصولگرا و اصلاح طلب تعلق داشتند .
از این میان و میانه کاندیداها دو کاندیدای نهایی یعنی روحانی و ریسی هرکدام برخواسته از زادگاه سیاسی و تفکری بودند که اصصلاحا دکتر روحانی به چپ نوگرا و تجدد خواه و اصلاح طلبی و رئیسی نیز به راست محافظه کاری سنتی و یا اصولگرایی نزدیک بودند و به نوعی کاندیدای ان نحله محسوب میشدند هرچند که در تعاریف تخصصی سیاسی این مرزبندی چندان دقیق نمی باشد.

در انتخابات دور دوازدهم دکتر روحانی با جمیع آرای بالا و نزدیک به ٢۴ میلیون رای به عنوان کاندیدای پیروز منتخب ملت معرفی شد و بر مسند ریاست جمهوری بار دگر جلوس کردند و همچنین اقای رئیسی به عنوان کاندیدای دوم از راهیابی به پاستور ناکام ماند.

جمع و کل آرای روحانی در کشور بالاتر از رئیسی بود ولی در جنوب استان کرمان بر خلاف شمال غربی استان رئیسی جلوداری آرا را به عهده داشت.
اما چرا؟!
چرا دکتر روحانی با وجود اینکه رئیس جمهور مستقر بودند و به مراتب شناخته شده تر نتوانست نظر مردم این خطه را به خود جلب کند؟

 
برای درک این انتخاب و آرای مردم جنوب باید به تمام ابعاد و حیطه های ذکر شده در اول متن توجه کرد ولی به طور خلاصه عدم کامیابی روحانی یا پیروزی رییسی در منطقه را میتوان به صورت تیتر وار در موارد زیر بر شمرد:
سیاسی:عدم بسط مفاهیم سیاسی و تفکر سیاسی به معنای خاص ان در منطقه و عدم شناخت افراد جامعه از این مقوله باعث عدم انتخاب بر اساس تفکری خاصا سیاسی را کلید زد و در عوض این انتخاب متاثر از پارمترهای دیگری بود که جایگزین تفکر سیاسی شد.

فرهنگی: وجود خرده فرهنگهای منطقه ای حاضر در کل فرهنگ ایرانی اسلامی باعث به وجود امدن نگرش هایی میگردد که ملاک انتخاب بر اساس ارزش های حاکم در گستره فرهنگی آن خرده فرهنگ میشود و گاها این ارزش ها در تعارض با برنامه ها و شعارهای یک کاندید و علیه آن تلقی میگردد و له و به نفع کاندید دیگری ؛در این توضیح میتوان ارزش هایی همچون توجه به محرومین و مستضعفین که در خرده فرهنگ های منطقه هنوز از جایگاه برتری برخوردار می باشد باعث جلب نظر مردم منطقه به نفع اقای رئیسی شد. و نیز پیروی طایفه ای و گروهی و نیز توجه به حرف ریش سفیدان هم از گزاره ها و مترادفات این معنی می باشد.

اجتماعی_ نحوه زندگی جمعی هر جامعه ای بر انتخاب های کوچک و بزرگ افراد ان جامعه در تک تک انتخاب هایشان از نوع پوشش گرفته تا تغذیه و نوع غذای انتخابی برای مراسم عروسی تاثیر گزار می باشد. در هر جامعه ای بسته به گسترش تفکرات مدنی و مدرن در مقابل تفکرات سنتی و کلیشه ای ؛انتخاب ها نیز فرق دارد. برای مثال در جامعه ای مانند شهرهای جنوبی استان تفکراتی همچون استکبار ستیزی و ارمان خواهی صرفا همراه با تند حرف زدن و گنده حرف زدن و ادای واژگان صریح می باشد جلب نظر مردم در شعا ها و گفتگوها و مصاحبه ها و علی الخصوص مناظره ها با توجه به لحن و گفتار سنتی رئیسی و نیز برخواستن ایشان از جامعه ای به مانند سبک زندگی جنوب استان و نیز ادعای کاندیدایی چنین سبک زندگی اجتماعی ؛ شد و نمود این جلب توجه و همسان بینی در صندوق ها جلوه گر شد.

اقتصادی_ این حیطه که مهمترین و تاثیرگزارترین حیطه هست تاثیر بسیار بالایی در جهت دهی افکار عمومی و نیز انتخاب افراد به هر سمتی را دارد. از انجا که با توجه به وضعیت کشور و محرومیت منطقه سطح معیشت مردم نیز در وضعیت بدی قرار دارد و از آنجا که عموما مردم منطقه این تفکر را دارند که دولت میتواند یک ساله مشکلات را حل کند و از همان جایی که دولت روحانی دولت مستقر بود طبعا نگاه ها و بهانه جویی ها برای پیدا کردن دلیل این مشکلات به سمت روحانی رفت و عموم مردم با این نظر که رای به رئیسی میتواند باعث تغییر این وضعیت و بالابردن معیشت مردم شود به رئیسی رای دادند. از مهمترین معانی این توضیح میتوان به تاثیر یارانه ها بر انتخاب مردم نام برد؛ از انجایی که یارانه ها در فرهنگ اقتصادی منطقه و معیشت مردم منطقه جایگاهی بالا یافته است و دارد قطعا وعده افزایش مبلغ یارانه باعث ایجاد امید در مردم منطقه برای دریافت یارانه بالاتر را به وجود اورد و از همین رو و بنا به تکرار بسیار بر شعار افزایش یارانه به مقدار بسیار بالایی در برنامه ها و شعار های اقای رییسی باعث انتخاب ایشان گشت.

این دلایل ؛ بیناتی بودند که بالاترین تاثیر را در کسب ارا برای رییسی داشتند اما دلیل هایی دیگری را نیز میتوان بر شمرد که بی تاثیر بر انتخاب مردم منطقه نبودند.
من جمله:

دلایل هیجانی و جوی_ جو پر تشنج و هیجان انتخابات خود تاثیر بالایی را بر انتخاب یک فرد میگذارد. با توجه به اینکه در زمینه روانشناسی گاها یک فرد تحت تاثیر یک کلام یا حرف یا جو عمومی مسلط بر جامعه دست به انتخاب میزند. این انتخاب میتواند ناشی از یک کلمه باشد که در یک مناظره فرد را به وجد می اورد و فرد در ان لحظه از گفتن ان کلمه و شنیدن ان از دهان ان کاندید احساس خوشایندی میکند و همین راه را بر انتخاب ان فرد باز میکند .در جو انتخابات گفتار ها و عملکرد اقای رییسی بسیار هیجانی و برخواسته از احساسات بود و همین باعث دلچسبتر شدن این کاندید برای افرادی که بیشتر تحت تاثیر جو و هیجان و احساسات می باشند شد.

عملکرد ستادها و طرفداران _ یکی از پایه ها و کانون های انتخابات ستادهای کاندیدا می باشند که نقش بالایی در جهت دهی افکار عمومی له یا علیه یک کاندیدا ایفا میکنند.اگر خوب از منظر این حیطه به جذب ارای رییسی بنگریم خواهیم دید که عملکرد ضعیف ستادی روحانی در منطقه و عملکرد نسبتا فعال و قوی ستادی رییسی در جنوب باعث جذب ارای زیادی شده است.ستادهای اقای روحانی با عدم درک از موقعیت و ویژگی های جامعه جنوب عملکرد خود را بسته ؛محدود به فضای مجازی و عدم ارتباط با بطن جامعه برنامه ریزی و عمل داشتند بدین شرح که ستادها و حامیان اقای روحانی ارتباط مستقیم و مستمر و فعالی را با بطن جامعه و روستاها نداشتند ولی در عوض نیروهای ستادی و حامیان رییسی در روستاها و مناطق حاشیه و دور از شهر که جمعیت های زیادی نیز داشتند فعالتر ایفا داشتند.نیروهای ستادی رییسی با درک این مساله که فضای مجازی با قدرت فعلی خویش توانایی جلب ارای مردم منطقه را ندارد به فعالیت مستقیم پرداختند ولی ستاد روحانی در حد همان وظایف و برنامه ها در خود ستادها پرداخت و در مناطق حاشیه ای و روستاها نیز درمقر ستادها برنامه ایفا کردند و رشته پیوند مستقیمی با مردم و جامعه را بوجود نیاوردند و این باعث پیشرفت رقیب روحانی یعنی رییسی شد.

در کل پارامترهای موجود در منطقه و تاثیر هر کدام باید به طور ویژه تحلیل و کار شود و قطعا در چنین نوشته هایی فراموشی یا در نظر نگرفتن بسیاری ابعاد قابل پیش بینی است و این نگارنده نیز ادعای کامل بودن این نوشته را ندارد ولی با توجه به کل فضای انتخابات این نوشته دلایلی مبرهن از شکست روحانی و پیروزی رییسی در منطقه را بیان کرده است که امیدواریم در اسیب شناسی این شکست در جرگه اصلاحات این ملاک ها ب ای اینده به حساب ایند و کارها علمی تر و متقن تر و منطبق با واقعیات و مقتضیات اجرا شوند نه مفروضات و محاسبات.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 7 =