دیدار استاندار کرمان و رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با معاون وزیر امور خارجه

چاپ


به گزارش کنارصندل و به نقل از روابط عمومی سازمان ، دکتر سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به همراه استاندار کرمان به منظور تسهیل روند صادرات محصولات کشاورزی با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در محل وزارت امورخارجه دیدار کردند.


دکتر برخوری رییس سازمان در این دیدار پیشنهادات و راهکاریی در خصوص صاردات محصولات جنوب کرمان از جمله صادرات محصولات منطقه از طریق کشور عمان به کشورهای بزرگی همچون چین و هند ارایه نمودند.


در این جلسه معاون وزارت امور خارجه در خصوص حل مشکلات پیش روی کشاورزی جنوب کرمان و تسهیل صادرات قول مساعدت و همکاری لازم را دادند .