محیط زیست ماهان افتتاح و محمد ساویز به عنوان رئیس آن منصوب شد

چاپ

به گزارش کنارصندل، با پیگیری سبحانی رئیس حوزه قضایی ماهان و حمایتهای امام جمعه ماهان در راستای حمایت از محیط زیست با حضور جناب آقای بخشی معاون رئیس کل دادگستری استان، سرکار خانم مهندس شاکری مدیرکل محیط زیست استان،معاونین ایشان،نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مسئولین محلی ماهان نمایندگی محیط زیست افتتاح و آقای محمد ساویز به عنوان رئیس محیط زیست ماهان منصوب شد.