. دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

  • تنها عابر بانک در بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت

    تنها عابر بانک در بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت

    به گزارش سایت کنارصندل، حرکت به سوی یک دولت الکترونیک با استفاده از فن آوری اطلاعات وارتباطات صورت می پذیرد؛ بنابراین باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی، برای هرمنطقه صوذت بگیرد ولی بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت  یک بانک و یک عابر بانک  دارد که باجمعیت شهربلوک و بخش اسماعیلی سازگارنیست . وجود […]

  • واکاوی واقعه عاشورا / به قلم خدامراد میرآبادی مدرس دانشگاه

    واکاوی واقعه عاشورا / به قلم خدامراد میرآبادی مدرس دانشگاه

    در این که شیعیان خصوصا” ایرانیان  اردت قلبی به امام حسین (ع) دارند هیچ شک و شبهه ای نیست .از زمان خلقت آدم تاکنون هیچ کیش و آئینی را در تاریخ بشر نمی توان یافت که یک دهه بصورت مستمر یا شش دهه بطورمتناوب(محرم و صفر) خود جوش به عزاداری و تعزیت بپردازند وهرچه که […]