نگاه ویژه استاندار کرمان به رفع مشکلات شهرستانهای جنوب استان ستودنی است

چاپ

فرماندار جیرفت خاطر نشان کرد :نگاه ویژه استاندارکرمان به رفع مشکلات شهرستانهای جنوب استان ستودنی است.

ccc1%2059

به گزارش سایت کنارصندل ، احمد امینی روش فرماندار جیرفت در بازدید سرزده مشاور استاندار ازدستگاههای اجرایی ،ادارات کل جنوب مستقردر جیرفت خاطر نشان ساخت : بنا به دستور و نگاه ویژه استاندار به شهرستان های جنوبی این استان از این پس هر هفته یکی از معاونان استانداری به این مناطق سفر می کنند.

ccc1%2063

احمد امینی روش تاکید کرد: هر یک از معاونان استانداری کرمان متناسب با شرح وظایف حوزه کاری خود به بازدید از طرح ها و برگزاری نشست هایی در زمینه رفع مشکلات شهرستان های جنوب استان کرمان و برگزاری دیدارهای مردمی اقدام می کنند.

مشاور استاندار کرمان به صورت سرزده از ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی ،اداره کل صنعت معدن تجارت جنوب ، سازمان تعاون روستایی، اداره کل عشایری جنوب ودانشگاه علوم پزشکی بازدید سرزده انجام داد. دراین بازدیدکه به همراه فرماندار جیرفت انجام شد، از واحدهای مختلف ادارات کل بازدید و با کارمندان و ارباب رجوع گفتگو و مشکلات آنان را از نزدیک بررسی و به منظور رفع آن، گزارشات لازم رابه استانداریارسال می نمایند.

ccc1%2061 ccc1%2060 ccc1%2062 ccc1%2066 ccc1%2064 ccc1%2067 ccc1%2065

انتهای پیام/.