. پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

کد خبر: 67909 تاریخ انتشار : جمعه 5 اسفند 1401 | 10:50 ق.ظ

درمان مشکلات روحی و روانی و اختلافات همسران در زندگی مشترک چیست؟ / مهدیه مجاز

آیاراه درمان روح زخمی خانواده من ارتباط پنهانی با زن و شوهر زخم دیده از خانواده ای دیگر است ،چرا خود را گول می زنیم چرا؟آیامی دانیم خودشناسی راه رسیدن به ارامش و عدم انکار واقعیات تلخ و دردناک زندگی است . زن و مرد دوکفه ترازوی خانواده اند تعادل این ترازو به حضور و […]

آیاراه درمان روح زخمی خانواده من ارتباط پنهانی با زن و شوهر زخم دیده از خانواده ای دیگر است ،چرا خود را گول می زنیم چرا؟آیامی دانیم خودشناسی راه رسیدن به ارامش و عدم انکار واقعیات تلخ و دردناک زندگی است .


زن و مرد دوکفه ترازوی خانواده اند تعادل این ترازو به حضور و مهر و عشق زن و مرد محتاج است متاسفانه دیده می شود که به نیازهای یکی از طرفین یاهردوی آنهادرزندگی زناشویی توجه و رسیدگی نمی شود،ندیده گرفتن نیازهای جنسی هیجانی و عاطفی طرفین وسرکوب شدن تمایلات و خواسته هادرازدواج موجب شکل گیری روابط فرازناشویی می شود،روابط فرازناشویی همان روابط زن شوهرداربامردمتاهل است که می تواندروابط جبران ناپذیری به کانون خانواده وارد نماید،زنان ومردانی که وارد روابط فرازناشویی می شوند،بیشترازقبل به همسرخودبی توجه می شوند واشتباهات و مشکلات مربوط به طرف مقابل را سخت ترتحمل خواهند کرد،درواقع آستانه تحمل همسر وراه آمدن بااوبه مقداربسیارزیادی کاهش پیدا می کند.


به تباهی کشاندن بنیان خانواده و لرزاندن ستونهای جامعه چه پیامدهایی درپی دارد ؟ روابط فرازناشویی درایران و خیلی جوامع اروپایی و آسیایی روابطی بسیارناپسندوخارج از عرف است، گرچه دراین روابط زن ومرد به ارامش موقتی دست پیدامی کنند اما این حس گذراست ودرخیلی از مواردافراد خیلی زوددچارعذاب وجدان وگناه می شوند.اختلالات روحی روانی افسردگی بیماری واسترس واضطرابها افرادرا روزبروز ضعیف تر و سرخورده تر می سازد چراکه لطمه زدن به ارزشها و هنجارهایی که سالیان سال ارزشمندترین سرمایه های زندگی مابودند ارامش درونی وحس رضایتمندی واعتمادبه نفس رااز مابه تلخی و درناکی خواهد گرفت .
قدرت بالای عواطف و هیجانات در اوایل شروع یک ارتباط اشتباه منجربه چشم پوشی افرادازعواقب شوم یک‌ارتباط اشتباه میشود ونیازبه فهمیده شدن ودرک شدن مشکل اصلی کمبودهای روحی روانی و عاطفی همسران است .عدم‌مهارت گفتگو وناتوانی دربیان به موقع احساس و عدم توجه به حساسیتهای روحی همسران دلایل بزرگ و دردناک و قدرتمندی برای به تباهی کشاندن بنیانهای خانواده است .مشاوره وکشف اختلالات روحی و روانی و کمک گرفتن ازدرمانگران حوزه مشاوره ورواندرمانی راه بسیارمناسبی برای حل تعارضات زناشویی و پیشگیری از مشکلات بین همسران است .

بررسی تاثیر تلخ ودردناک پیامدهای اختلافات زناشویی بربنیاد خانواده و اجتماع :
سردی روابط بین زوجین در دنیای امروز چه دلایلی درخود پنهان دارد ؟برطرف نشدن نیاز از سوی همسر یکی از دلایل سردی روابط بین زوجین است واکثرادررابطه زن شوهردار بامردمتاهل زن به مدت طولانی با همسرخودرابطه جنسی ندارد وبه رابطه جنسی بامرد متاهل کشیده می شود ازدیداین زنان شوهرانشان اصلاجذاب نیستند ومیلی به رابطه باآنهاندارند ایابهترنیست قبل ازورودبه رابطه سوم بامردیازنی متاهل خارج از روابط زناشویی ازطریق مشاوره به این مشکل رسیدگی شود ایا ارتباط با مرد یا زنی خارج از حریم خانواده راه درمان مشکلات زناشویی است قطعادلسردی زوجین ازعلتی نشات می گیرد چرا علت را پیدا و بررسی نمی کنیم قطعامرد و زن شوهردار هم مشکلات و مسائلی با زن و شوهر خود در حریم خانواده اش دارد که حل نشده باقی مانده اند آیاراه فرار از حریم مقدس و عزیزخانواده روابط بایک مرد یازن شوهردار است ؟ آیاخودمان رامسلمان می پنداریم؟ آیازندگی ما از دین مقدس اسلام تبعیت میکند ؟ اگردین هم نداریم آیا انسانیت هم دروجودمان ازبین رفته است ایا وجدان و فطرت انسانی راهم به باد فراموشی سپرده ایم ؟واقعامادرجهان هستی نسبت به خود وخدای خودچه وظایفی داریم چطور ممکن است واردرابطه با زن و مرد متاهلی شویم وبتوانیم و جرات کنیم ازانسانیت دین بنیان خانواده و جامعه سالم دفاع کنیم .درروابط زناشویی به دنبال حل مسائل ومشکلات بگردیم ،عدم مهارت صحبت کردن بایکدیگر،مشکلات رفتاری همسر،مشکلات جسمی همسر ،مشکلات جنسی شکل گرفته بین زوجین ،جذاب نبودن همسر،شیک پوش نبودن همسر و……همه و همه می تواند ازدلایل سردی روابط بین همسران باشند.


دلایل روحی روانی اختلافات وتعارضات زناشویی وپیامدهایش برای خانواده و اجتماع چیست؟ بسیاری از زنان ومردان باعشق و علاقه ازدواج می کنندواززندگی خودرضایت دارندامابه مرور زمان وبنابه دلایلی رابطه با خانواده ها کمتروسردتر می شود باشرکت درمهمانی ها و مجالس و دیدن زنان ومردان دیگر گرایش و علاقه خارج روابط زناشویی کم کم شکل می گیردعوامل روانی عاطفی متعددی موجب خیانت های جنسی وعاطفی می شوند،متاسفانه مرد و زن ساعتهابه مرد و زن متاهل فکرمی کند به تخیلات و توهمات جنسی درذهنش به حدی پروبال می دهدکه توان عقلش را زایل می کند و نیاز جنسی و عاطفی برحرمت عقل وانسانیتش می تازد و به راحتی وارد مقوله خیانت می شود وبا توجیهات دروغین و کاذب سعی می کند خودش را متقاعد کند که اشتباه نمی کند وراه درمان مشکلات خانوادگی اش راهی جز خیانت به همسر خویش نیست !!!بسی جای تعجب است که پایان روابط مثلثی خارج زناشویی جز بیماری افسردگی رنج و بهم ریختگیهای روحی ودرنهایت سرخوردگیهای روانی است .ایا کسی را که درآتش می سوزد با بنزین و نفت خاموش می کنند ،راه درمان مشکلات زناشویی ارتباط بامرد و زن شوهردار نیست بنزین و نفت بر آتش مشکلات درحال سوختنمان نریزیم به فکر راه درمان درست و حساب شده و ارتباط با مشاورین روانشناسان و انسانهای آگاه درزمینه دین و عرفان وخداشناسی و خود شناسی باشیم آیا خودم را می شناسم آیا واقعا راه درمان تنهایی من درحریم زخمی آسیب دیده خانواده خسارت و زخم زدن به بنیان خانواده ای دیگر است روح زنان و مردان متاهل را اسیر ناآگاهی و نادانی و جهل و نابخردی روح لجام گسیخته خویش نکنیم درهیچ مکتب علمی و عاشقانه ای بازن و مرد شوهردار ارتباط داشتن نه تنهاتایید نشده بلکه به شدت رفتاری چندش آوروبه دورازتعاریف انسانیت است .چرااز منابع علمی دینی مذهبی قدرتمند که ستونهای نظام فکری بشریت را محکم سرپانگه داشته اند کمک‌نمی گیریم ،چقدرقران را می شناسیم وبا آیات قران مانوسیم چقدر زندگی سرشاراز ناآگاهی ما صحه برمهجوریت و تنهایی قران می نهد ،ارتباط ماباخداوند آیاشکل گرفته آیا در طول ۲۴ساعت شبانه روز لحظه ای خداوندراشاهد و ناظر برافکارو رفتارمان می بینیم بهتر است خلوتی با وجدان خویش داشته باشیم تا ببینیم چطور همچون دزدان گردنه روح زن و مرد متاهل را تسخیرمی کنیم و خودرااز صفت دزدی مبرا می دانیم مگر دزدی فقط برداشتن الماس و جواهری از خانه دیگری است خیر، سارقان روح انسانها کسانی هستندکه روح زن و مردمتاهل را به تسخیر جهالت و نادانی خویش در می آورند.


در مواجه با اختلافات و مشکلات زناشویی ریشه اساسی مشکلات چیست ؟
آیا زندگی زن و مرد متاهل شرایطی نامطلوب است که بهتر است زودتر پایان یابد یا این تفکر ساختگی ماست تا زودتر وارد روابطی خارج رابطه زناشویی شویم چقدرما به مرد و زن متاهل ابراز عشق واحساس می کنیم وهمسرمان را از این جملات عاشقانه و زیبا محروم می نماییم هرازگاهی جلوی آینه بیاستیم و خیانت رادرصورت خودمان ببینیم وازخودمان بپرسیم من‌واقعا چندشخصیت دارم چطور میتوانم درمقابل همسرم اینقدر هزارلایه و پیچیده ظاهرشوم،آیاراه حل اکثر این مشکلات خودشناسی نیست .

ازراهکارهای حل تعارضات زناشویی گوش کردن و شنیدن درست کلام و احساس طرف مقابل است هنرگوش کردن وهمدلی با همسر ازراهکارهای جذب شریک زندگی به سوی خودمان است درحین گوش کردن فقط توجه و تمرکز را به سوی حرفهای طرف مقابل ببریم به هیچ عنوان به فکر حاضرجوابی و بلافاصله پرخاشگری و جوابهای آنی نباشیم بشنویم کمی سکوت کنیم و درمقابل همسرمان بفکر فرو رویم و نشان دهیم احساس غم‌ و هیجان اوبرای ما اهمیت ویژه ای داردزمانیکه فقط به فکرپاسخگویی باشیم نمی شنویم همسرما چه خواسته انتظارو توقعی دارد پس شنونده خوب بودن و خوب شنیدن همدگر هنریست که باید کسب کنیم .گاهی همسرما هیچ هدفی ندارد صرفا گوش شنوایی میخواهد تا درددلهایش را بیرون بریزدو ازهرتنش وفشاری تخلیه شود و پیش مااحساس امنیت کند .حتی درروابط عاشقانه اختلاف نظر بحث و دعوا پیش می آید انسانهامتفاوتند و هنر انسان بودن دردرک این تفاوتهاست اختلاف نظرهای بزرگ‌گاهی رابطه را به دره های سهمگین جدایی و شکست و طلاق می رساند باهمسرمان رک و روراست باشیم پنهانکاری دروغ و پیچیده بودن ماراازهم دور میکند و دلسردی و تلخی را جایگزین شهد شیرین عشقمان میکند.سعی کنید همدگرراسرزنش نکنید ،توواقعا فردغیرمنطقی وبیرحمی هستی برچسبها مارا از هم خسته میکند .هیچگاه به همسرتان نگویید هرگزیاهمیشه رفتارت اینچنین بوده مثلا همیشه سرت تو گوشی است یا همیشه ظرفها کثیف است هرگز بامن‌مهربان نبودی این‌جملات دینامیت انفجاری سهمگینی هستند که بنیان روابط را می لرزانند.دقیقاموضوع بحث راانتخاب کنید امروز درمورد کودکانتان صحبت میکنید فردا حتما درمورد وسایل منزل باهم مشورتی می کنیم اخرهفته حتما سری به بزرگترها میزنیم مشخص و واضح موضوع را انتخاب کنید .اتوماتیک وار و ضربتی به شکایتها و گله های همسرتان اعتراض نکنید کمی صبر کنید اجازه بدهید همسرتان حرفهایش رابزند تمرین سکوت کنیم تمرین صبرو سکوت به ما و طرف مقابلمان فرصت ارام شدن می دهد. کمی شوخ طبع باشید همسران بسیار جدی تند خو و به شدت قانونمند مستعد بیماریهای قلبی و عروقی و آسیبهای روانی اند کمی زندگی را آسانتر ساده تر و مشکلات را قابل حل ببینیم.بپذیرید زنان و مردان تفاوتهای اساسی باهم دارند ساختار جسمی روحی روانی و شیوه تفکر زن و‌مرد متفاوت اما مکمل و تکمیل کننده همدگر است روحیات زن ومرد را بشناسیم ازتفاوتهادرجهت رشد خانوادگی و شخصی خویش بهره ببریم ضعفهایمان راتقویت کنیم و از حساسیت بیش از حد بپرهیزیم .مهربانی را تمرین کنیم صورت وچهره مهربان همسر مارا به ارامش میرساند تند خویی بددهنی و عصبانیتهای بیجا مارا از هم دور و دلسرد می کند .به زبان بدن خویش آگاه باشیم صورت خود را موقع عصبانیت و لبخنددرآینه ببینیم و آگاه باشیم قلب و مغز ما چه پیامی به همسرمان می دهد و بدنمان چه پیامی ، فکرنکنیم اوباید بفهمد دوستش داریم چون‌مثلا گردگیری وآشپزی میکنیم و یا سیب زمینی و پیاز برای خانه میخریم محبت کلامی رافراموش نکنیم واضح و شفاف درچشمان همسرمان نگاه کنیم وجلوی فرزندانمان بگوییم دوستت داریم چون الگوی آنهاهستیم .اینقدر گذشته را نشخوار نکنیم هرکینه و دلگیری از همسرو خانواده اش داریم ببخشیم و رها کنیم تابه ارامش برسیم باتکرار بغضهاو رنجشهای قبلی روزبروز حالمان بدتروکینه هایمان عمیق تر و دلسردیمان از همدگر بیشتر میشود .واقعا چرابه فکر حل تعارضات خانوادگی نیستیم همسرمانزدیکترین انسان به زندگی ماست .مشکلات بین خانواده های دوطرف راوارد مسائل ورابطه شخصی خودنکنیم بخصوص درازدواجهای فامیلی بحثهای خانوادگی را به اتاق خوابها و خلوت و ارامش خود نکشیم . به خانواده های همدگر اهمیت بدهیم احترام و دوست داشتن را تمرین کنیم .قدرشناسی و تشکر از همسران رابطه قلبی و عاشقانه آنهاراتقویت میکند . همدگررامقصر ندانیم و به هم‌توهین نکنیم .مشکلات مالی اینروزها بخصوص معضل بزرگ روابط بین همسران شده تلاش کنیم شرایط همدگر رادرک کرده و انتظاراتمان را درجهت رسیدن به زندگی بهتر و سعادتمندتر مدیریت کنیم .تفاهم را از مدیریت خانه و تمییز کردن فضای منزل شروع کنیم باهم همکاری کنیم و مراقب جسم و روح همدگر باشیم .اینروزها سواد انسانهاصرفا به لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و تحصیلات دانشگاهی محدود نمیشود کسب سواد اجتماعی و سواد عاطفی بالاترین حد سواد زندگیست آیا سوادزندگی راآموخته ایم آیا سواد مهربانی وعشق ورزی راکسب کرده ایم آیا سواد دینی و مذهبی کافی برای ارتباط با همسرمان داریم آیا حقوق دینی شرعی همسرمان رامی شناسیم آیاخود و خدای خویش را می شناسیم ؟دردایره تسلسل وار خلقت جایگاه ما کجاست و آیا نشانی از اشرف مخلوقات داریم باید بیندیشیم وتلاش کنیم تاراهکارهای زندگی رابیابیم .کسب مهارتهای روانشناسی وآموزش تکنیکهای رواندرمانی گذراندن کارگاه و کلاس و اموزش دیدن مشاوره و شرکت درسمینارهای رواندرمانی مارا به قله متعالی رشد و سعادت بشری میرساند .

یادبگیریم ماهانه برای خرید فیلم‌کتاب وشنیدن ویس های سخنرانی اموزنده و علمی هزینه کنیم ،تغذیه جسم وروح همزمان دغدغه انسانهای موفق دنیای امروز است همچنین دیدن فیلمهایی با فیلمنامه های ارزشمند حکایت یک عمر را در دوساعت برپرده فیلم و سینما به تصویر می کشد هرفیلم تجربه زندگی انسانهایی است که دریایی از آگاهی و دانایی به ما هدیه می کنند .آگاه باشیم هرچه بیاموزیم کم است و هرچه بدانیم باز دریای علم لایتنهایی است و انسانهاازدانستن و آگاهی به فهم وکمالات انسانی و حل معضلات و مشکلات خانوادگی اجتماعی می رسند برای رفع مسائل و مشکلات همسران مطالعه کنیم و از راه حلهای کوتاه موقتی پوشالی و سرشار ازآسیب و خطا و اشتباه بپرهیزیم گاهی خیلی زود دیر می شودوافسارزندگی ازدستمان خارج می شود ومعشوق ویار هزارساله روزگارجوانی را یک شبه به تاراج خیانت و بیوفایی و کم‌توجهی میبازیم و تنها می شویم بله و صد البته گاهی چه زود دیر می شود و فرصت جبران رابرای همیشه از دست می دهیم . قدرباهم بودنهایمان رادر حریم امن و پایگاه قدرتمندخانواده بدانیم که تنهایی و ناتوانی جسمی و روحی میانسالی و پیری درکمین گدارهای پیچ درپیچ زندگی منتظر ماست تا نشان حسرت و ناامیدی رابر پیشانی غرور و منیتهایمان بزندکه بدانیم وآگاه باشیم که همیشه جوان نیستیم و هیچکس مانند همسرعزیزوبزرگوارمان ازاغازجوانی تا دوران پیری همدم‌وهمراه تنهایی مانمی تواند باشد .

مهدیه مجاز روانشناس

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + شش =