. چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

بايگاني براي معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت :
  • ۲۳ آبان تا ۵ آذرماه زمان واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخچه در جنوب کرمان
    معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت :

    ۲۳ آبان تا ۵ آذرماه زمان واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخچه در جنوب کرمان

    به گزارش سایت خبری تحلیلی کنارصندل،از ۲۳ آبان تا ۵ آذرماه ۱۸۰ هزار نفر در جنوب کرمان واکسینه سرخک و سرخجه می شوند.   اسدالله احمدی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ظهر دیروز در جمع خبرنگاران گفت:۱۸۰ هزار نفر در جنوب کرمان واکسینه سرخک و سرخجه می شوند که ۱۷۸ هزار و ۳۹۲ نفر ایرانی […]