. چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

کد خبر: 19921 تاریخ انتشار : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 23:48 ب.ظ

نیاز و ترکیب شورای آتی شهر جیرفت / بررسی نیازهای شهری و شناخت زمینه ها و تخصص هایی که لازم داریم

به گزارش سایت کنارصندل، شورای شهر از جمله دستاوردهای مهم مدنی و سیاسی است که از بدو تشکیل اولین شورای شهر و روستاها تا به امروز نقشی مهم را در توسعه شهری و پیشرفت مناطق به عهده داشته است. اما در کشور ما وجه مدنیت این شورا در مقابل سیاسی بودن آن نادیده انگاشته شده […]

به گزارش سایت کنارصندل، شورای شهر از جمله دستاوردهای مهم مدنی و سیاسی است که از بدو تشکیل اولین شورای شهر و روستاها تا به امروز نقشی مهم را در توسعه شهری و پیشرفت مناطق به عهده داشته است.

اما در کشور ما وجه مدنیت این شورا در مقابل سیاسی بودن آن نادیده انگاشته شده است و این نوشتار سعی در شناخت ظرفیت های شورا برای پیشرفت و نیازهای آتی و تخصص هایی که مورد نیاز می باشند در شهر جیرفت را دارد:

نوع بافت فرهنگی شهر جیرفت و تلاقی جریان های فکری و فرهنگی در این خطه جغرافیایی با نام جلگه که مسیر برخورد دو پاره فرهنگ گرمسیری و سردسیری است برای تمامی اقوام و طوایف و گرمسیری و سردسیری حایز اهمیت است.

شهر جیرفت با داعیه داری مرکزیت جنوب استان کرمان و رونق اقتصادی و پیشتازی فرهنگی و نیز با تجمیع مراکز اداری و تجاری و درمانی یکی از مهمترین شهرهای منطقه است که با دارا بودن پتانسیل های بالایی شورای این شهر نیز به مراتب ارج و قدر بیشتری به خود پیدا میکند.

در مزیت شورای شهر این مهم را باید گفت که شورا میتواند برنامه ریزی, هدفگذاری, و نیز تدوین نقشه راه پیشرفت همه جانبه یک شهر را بنگارد و نیز خود عاملیت اجرای ان را به عهده گیرد.

با نگاهی دقیق به شهرهای توسعه یافته کشورمان رد پای شورای شهر را به صورت محسوس میبینیم اما در جیرفت امر شورا بیشتر به لحاظ سیاسی مرتبه یافته است تا اصل و قدرت ذاتی آن.

از این رو در فرایندهای شهری بعد از تشکیل شوراها در دهه گذشته، ما ریل گذاری دقیق و تدوین برنامه های هدف دار و بلند مدت شهری جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار همه جانبه را کمتر به چشم میبینیم و در عوض مسایل سیاسی و شعار های سیاسی و اجرای برنامه هلی سیاسی را در عملکرد شورا میبینیم.

با توجه به نقش مهم شورا در پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار همه جانبه, و نیز عقب ماندگی نسبی جیرفت از توسعه پایدار, ما به اندازه گیری و تشخیص مقیاس ها و زمینه هایی میپردازیم که به واسطه این مقیاس ها و اجرای برنامه هایی در این زمینه ها میتوانیم در چهار سال آتی به مرتبه ای از توسعه دست یابیم:

 

۱_زمینه اقتصادی: این زمینه مهمترین زمینه ای است که شورای شهر باید در آن مانور داده و کارهایی را به فعلیت برسانند.

برای اجرا و شناخت برنامه ها و نیز تدوین طرح هایی که اشتغالزایی, توسعه اقتصادی و درآمد زایی را در بر میگیرد نیازمند آن هستیم که افرادی در ترکیب شورای آتی شهرمان قرار داشته باشد که در این زمینه, اولاَ تحصیلات مطلوب تخصصی را داشته باشند, دوماَ در زمینه اقتصاد فعالیت کرده باشند سوماَ افراد با پشتکار و خلاق و کارآفرینی بوده باشند و چهارماَ برنامه ها و طرح هایی کلان و خرد را برای توسعه اقتصادی در ذهن داشته باشند پس برای راه یافتن این افراد لازم است که در هنگام انتخابات احزاب و افراد فعال از چهره های اقتصادی با شرایط بالا دعوت به کاندیداتوری کنند و نیز در صورت قبول این افراد برای کاندیداتوری برنامه های آنان را منتشر سازند. و مردم فهیم شهرمان مبنای رای دادن خود را به این افراد اقتصادی بر اساس رزومه و برنامه های آتی انها قرار دهند.
پس ما برای حصول توسعه اقتصادی باید زمینه حضور این افراد را به صورتی که نصف ترکیب شورای شهر را در اختیار داشته باشند با رای خود فراهم کنیم.

۲_معماری شهری و توسعه و گسترش فضای شهری: این زمینه بعد از اقتصاد مهمترین زمینه برای شورای شهر است.

لاجرم باید در ترکیب شورا ترتیبی فراهم شود که افرادی با این تخصص و داشتن برنامه هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند به شورای شهر راه یابند, در اهمیت این زمینه باید گفت که توسعه فضای شهری و ساخت فضای جدید شهری و مهندسی فضا به صورت مطلوب و زیبا میتواند مکمل برنامه های اقتصادی و نیز گردشگری شهری و متعاقبا درامد زایی را به همراه داشته باشد.

۳_ محیط زیست: با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیز مسایل و شرایط پیش آمده سالیان اخیر در تغییر اقلیم ها و برنامه های ضد ساختاری و ضد محیط زیستی در منطقه و آثار مخرب آن بر زندگی مردم شهری باید افرادی با سابقه در این زمینه و فعال در این زمینه با انتشار برنامه های مدون زمان دار برای پیشگیری و از بین بردن مشکلات زیست محیطی معرفی و به آنها رای داده شود, یعنی تقدم این افراد بر افرادی با زمینه های فرهنگی و اجتماعی و دولتی واجب است و مردم فهیم ما باید حتما آنرا مد نظر قرار دهند.

۴_فرهنگی:  از جمله زمینه های مد نظر سالیان آتی شهر جیرفت است که با پیش بینی این امر که برنامه های دولت آتی در این زمینه پر بار خواهد بود پس ما نیز باید در این زمینع فعالیت بیشتری داشته باشیم.

ترکیب در این زمینه باید بر اساس شناخت نیروهای فعال فرهنگی نه صرفا داشتن نام فرهنگی بودن (کارمند ا. پ) , که در زمینه فرهنگ و مسایل فرهنگی رزومه ای قوی در زمینه های تخصصی فرهنگ را دارا باشند و نیز بتوانند برنامه ای جامع و قابل اجرا را ارایه دهند. لزوم معرفی و شناخت این افراد بر عهده احزاب و افراد سابقه دار و فعال در این زمینه است که باید نقش حمایتی را اجرا کنند.

۵_جوانان: زمینه ای است مهم بعد از زمینه های یاد شده مذکور که کارکرد این زمینه جنبه ای عموم شمول دارد و نمیتوان برای آن حیطه ای خاص را تعریف کرد, اما در این زمینه برای تقویت بنیه جوان شهر و کشف و پرورش نیروهای جوان باید از افرادی که به نحو اختصاصی با زمینه هایی که به جوانان منتهی میشود باشد و بتوانند برای به فعلیت رساندن استعدادهای جوان در حوزه های مختلف برنامه ای جامع و قابل اجرا را ارایه دهند. به غیر از رزومه و نیز برنامه های این افراد ملاک بعدی باید تقریبا جوان بودن افراد در زمینه باشد به نحوی که کاندیدای مورد حمایت احزاب و افراد در این زمینه خود تقریبا جوان باشد.

۶_مسایل اجتماعی و زنان: این زمینه ای است که تا به حال از آن غافل بوده ایم و اگر هدف ما توسعه و پیشرفت شهرمان است باید به نحوی لیست بندی و افراد را معرفی کرد که برای زمینه فوق نیز سهمی مشخص و وزن دار قایل شد و با توجه به آسیب های اجتماعی و فزونی این آسیب ها در سالیان اخیر و تاثیر آنها بر شهر و بافت انسانی از جمله اعتیاد, فقر, تکدی گری, حاشیه نشینی و مشاغل کاذب, و.. از فزونی آنها جلوگیری کرد و برای مبارزه با آنها برنامه ای دقیق را پیش بینی کرد, در این میان باید از افراد فعال و دانشگاهی در زمینه های جامعه شناسی,, پزشکی, مردم شناسی و اجتماعی دعوت به عمل آورد و از آنها برنامه ای قابل اجرا را خواستار شد.
در زمینه بانوان و زنان نیز باید معرفی کاندیداها با در نظر گرفتن جنسیت آن و نیز جوان بودن و متعاقبا کارایی داشتن آنها باشد, به نحوی که برای این زمینه در ترکیب شورا حداقل یک نفر را به صورت تخصصی وارد ترکیب کنیم که توانایی کار را داشته باشد.

زمینه های مختلف و وسیعی را میتوان هم دسته بندی کرد و هم نام برد, اما زمینه های یاد شده در بالا گستره هایی است که به نظر این نگارنده شهر جیرفت در چهارسال بعد لاجرم با آنها گریبان گیر خواهد بود و در این زمینه ها نیاز به کار و برنامه ها خواهد بود و این زمینه ها اگر به مدت چهار سال آینده در کنار برنامه های کلان شهری و کشوری به اجزا دراید و با پشتکار همراه گردد در شهر ما تحولی شگرف را به وجود خواهد آورد و دست یابی به توسعه و پیشرفت و شاخص های آن را تضمین و یا نزدیک میکند.

و در آخر از تمام همشهریان و خوانندگان درخواست دارم با توجه به فعالیت خطیر و ذات و ماهیت شورا و کارکرد آن برای شهر, از رای دادن و نگاه کردن به این مساله به صورت حزبی و سیاسی و قومی پرهیز شود و تا حد امکان به دیگر اطرافیان نیز هشدار داده شود که برای توسعه و پیشرفت کارکرد گرایی و تخصص گرایی را در رای دادن به افراد لحاظ کنند و این انتخابات, منشایی شود برای از بین بردن نگاه سیاسی به این پدیده در شهرمان و در نظر داشته باشیم در شهرهایی که توسعه به وجود آمده است نگاه به شورای شهر و انتخاب افراد شورا تخصصی و مبتنی بر کارکرد و تخصص و نیازهای شهری بوده است نه انتساب این افراد به احزاب و طیف های چپ و راست.

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + یک =