. سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

کد خبر: 497 تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 04:33 ق.ظ

رییس جامعه روحانیت مبارز جیرفت: ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ……

ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺩاﺩﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﻲ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻭﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﺩﺳﺖ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺒﻮﺳﻴﻢ و ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺮﻭﺵ ﻭﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﻮﺳﻔﻲ رییس جامعه روحانیت مبارز جیرفت دیشب با درج پیامی در شبکه اجتماعی واتساپ اهداف خود را از ورود به صحنه انتخابات تشریح کرد متن پیام ایشان در گروههای شبکه های اجتماعی به این شرح است:

ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺩاﺩﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﻲ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻭﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﺩﺳﺖ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺒﻮﺳﻴﻢ و ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺮﻭﺵ ﻭﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻣﻌﺮﻑ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭاﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و…ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﺟﻴﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﺭاﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﺯﻣﻆﻠﻮﻣﻴﺖ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩ ﻏﻨﻲ اﻣﺎ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻴﺪ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻧﻮﻛﺮﻱ ﻭﺧﺪﻣﺘﮕﺰاﺭﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻭﺑﻲ ﺭﻳﺎ ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﺪاﻱ ﺭﺳﺎﻱ ﻫﺮﺯﻥ ﻭﻣﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺟﻮاﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﻭﻧﻮﺟﻮاﻥ ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﻱ اﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ اﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭ
اﺯﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺯﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻲ ﺁﻳﻴﻢ……

اﺭاﺩﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻭﻋﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﻳﻬﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻮﭼﻜﺸﺎﻥ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼﻡ ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﻳﻮﺳﻔﻲ

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 9 =